16 svibnja 2011

Sa sastanka održanog u Splitu 14.05.2011.