27 kolovoza 2008

Moskva, 2008

SPISAK INSTITUCIJA I FIRMI KOJE SU

POMOGLE PROJEKAT MOSKVA 2008.:

  1. Min.Civilnih poslova BiH
  2. Federalno min. Kulture i sporta
  3. Ze-Do Kanton
  4. Općina Zenica
  5. BH Telecom
  6. IK Banka
  7. Raiffeisen Banka
  8. Cee mark (lexmark)
  9. Co. Farmus Commerce Sarajevo
  10. Tomo Šped Široki Brijeg
  11. Ahsun doo Ilijaš
  12. Zecommerce doo Zenica
  13. Fam Tup doo Zenica
  14. VM doo Zenica
  15. ADI PRO doo Zenica
  16. Plan plus doo Zenica
  17. Feta Grand Zenica
  18. Ambasada Ruske federacije u BiH
  19. NLB Tuzlanska banka
  20. Gatarić Derventa
  21. Franck Sarajevo
  22. Gospodin Dino Selimović
  23. Defter Sarajevo
  24. Prim Invest Sarajevo
  25. Medicom Zenica
  26. Sporta Sarajevo