27 kolovoza 2008

Moskva, 2008

SPISAK INSTITUCIJA I FIRMI KOJE SU

POMOGLE PROJEKAT MOSKVA 2008.:

 1. Min.Civilnih poslova BiH
 2. Federalno min. Kulture i sporta
 3. Ze-Do Kanton
 4. Općina Zenica
 5. BH Telecom
 6. IK Banka
 7. Raiffeisen Banka
 8. Cee mark (lexmark)
 9. Co. Farmus Commerce Sarajevo
 10. Tomo Šped Široki Brijeg
 11. Ahsun doo Ilijaš
 12. Zecommerce doo Zenica
 13. Fam Tup doo Zenica
 14. VM doo Zenica
 15. ADI PRO doo Zenica
 16. Plan plus doo Zenica
 17. Feta Grand Zenica
 18. Ambasada Ruske federacije u BiH
 19. NLB Tuzlanska banka
 20. Gatarić Derventa
 21. Franck Sarajevo
 22. Gospodin Dino Selimović
 23. Defter Sarajevo
 24. Prim Invest Sarajevo
 25. Medicom Zenica
 26. Sporta Sarajevo