24 srpnja 2008

prof.dr. Ahmet Hadžipašić

Umro prof.dr. Ahmet Hadžipašić

Zenica, 23. juli U Zenici je u večernjim satima u 56-oj godini života iznenada preminuo prof.dr. Ahmet Hadžipašić, bivši premijer Vlade Federacije BiH i današnji prorektor Univerziteta u Zenici.

Ahmet Hadžipašić je rođen 1952.godine u Cazinu, gimnaziju je završio u Sarajevu, Metalurški fakultet u Zenici, a postdiplomski studij i doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Zenici. Tokom naučne karijere bio je izuzetno plodan i objavio je preko 60 naučno-istraživačkih i stručnih radova i dvije stručne knjige. Radio u firmama „Željezara Zneica“, „Agrokomerc“ - Velika Kladuša, „Tehnoprojekt“ - Zenica, „RMK Inžinjering“- Zenica i na Mašinskom fakultetu u Zenici. Od novembra 1993.godine radio je u preduzeću „Metalno“ Zenica, a obavljao je poslove tehnologa-specijaliste, upravnika pogona, samostalnog istraživača, šefa razvoja, člana Upravnog odbora i direktora firme „Metalno“. Za svoje radne aktivnosti proglašen je za menadžera godine Zeničko-dobojskog kantona u 1999.godine i za menadžera decenije 2001.godine.

U zvanju redovnog profesora spoljni je saradnik Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta u Zenici i Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, a završio je više stručnih specijalizacija u inostranstvu.

U okviru društvenih aktivnosti trenutno je bio na funkciji člana Izvršnog odbora Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, a kroz sportsku aktivnost ostaje zabilježeno da je bio studentski prvak Jugoslavije u džudou, predsjednik KK Zenica-Metalno i predsjednik NK „Čelik“ u Zenici. Ahmet Hadžipašić je bio oženjen i otac troje djece.

Vrijeme dženaze prof.dr. Ahmeta Hadžišpašića biti će naknadno objavljeno. (Zeda)