18 veljače 2008

T.M.T. d.o.o. Banja Luka

Koristim priliku da se zahvalim T.M.T. d.o.o. Banja Luka na uplacenoj donaciji. UO. RK. CELIK, Zenica