02 studenoga 2012

Sa ispraćaja...

Pred polazak u Norvešku