25 rujna 2012

Kamp U-16/17

**************

Okupljanje putnika za Kamp U-16/17 koji će se održati u Josipdolu (26-30.septembar) je u srijedu, 26.09.2012. godine u 07:00 sati na Kamberovića polju. Polazak je u 07:30 sati. Potrebno je ponijeti pasoš ili ličnu kartu i punomoć.

**************