27 rujna 2011

Dokumenti potebni za vizu - Slovačka

Za dobijanje vize za Slovačku (za one koji nemaju nove pasoše) potrebni su slijedeći dokumenti:

 1. Jedna novija fotografije u boji
 2. Popunjena i potpisana aplikacija
 3. Pasoš i kopija pasoša
 4. Cipsova potvrda ne starija od 3 mjeseca (adresa u aplikaciji se mora slagati sa adresom u cipsovom dokumentu)
 5. Za zaposlene, potvrda od posla, kopija radničke knjižice, kopija M-2 obrasca
 6. Za nezaposlene, potvrda od biroa
 7. Za studente, potvrda od fakulteta
 8. Potvrda od prevoznika (Savez)
 9. Potvrda o smjestaju (Savez)
 10. Potvrda od Saveza (Savez)
 11. Putno zdravstveno osiguranje (Savez)
 12. Originalno pozivno pismo sa svim imenima putnika neovisno da li imaju novi ili stari pasos (Savez)
 13. U slučaju da su neki od aplikanata maloljetni, potrebno je priložiti original i kopiju saglasnosti oba roditelja ovjerenu Appostille pečatom u Sudu.

*****************************