01 srpnja 2010

Raspored sredstava MCP BiH za 2010. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, na 125. sjednici održanoj 24.06.2010. godine, donijelo je ODLUKU o rasporedu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2010. godinu. LINK ******************************