04 veljače 2009

SKUPŠTINA RgS BiH

Skupština RgS BiH će se održati u Zenici, 07.02.2009. godine (subota) u sali Općine sa početkom u 10:00 sati.