18 svibnja 2015

Uz dopuštenje pristiglo od Uruženja "Robijaši 1988", podrška sa tribina