21 siječnja 2015

U-18 European Championship, Andora, 6-12.04.'15

***


  • 07.04.'15 u 19,30 sati, Malta - Andora
  • 07.04.'15 u 20,30 sati, Izrael - Bosna i Hercegovina

  • 08.04.'15 u 19,30 sati, Bugarska - Malta
  • 08.04.'15. u 20,30 sati, Andora - Izrael

  • 09.04.'15. u 19,30 sati, Izrael - Bugarska
  • 09.04.'15 u 20,30 sati, Bosna i Hercegovina - Andora

  • 10.04.'15 u 19,30 sati, Bugraska - Bosna i Hercegovina
  • 10.04.'15 u 20,30 sati, Malta - Izrael

  • 11.04.'15 u 19,30 sati, Andora - Bugarska
  • 11.04.'15 u 20,30 sati, Bosna i Hercegovina - Malta
11.04.2015. poslije utakmice BiH-Malta završni banket


***