26 rujna 2014

Druženje zeničkih veterana u Pragu

***

Muris Uzunović Pola nam je poslao par fotografija i svoje pozitivne impresije sa nedavno održanog druženja zeničkih veterana u Pragu koje bi trebalo postati tradicionalno. Domaćin okupljanja veterana u Pragu je bio Suad Kapetanović. 

U svrhu ostvarivanja kontakata i planiranja narednih druženja kao i bolje informisanosti svih zeničkih veterana širom svijeta, izrađen je website koji možete posjetiti na: LINK