12 travnja 2013

Donacija, TrendTex doo Doboj Jug


Nešto o donatoru:

Ova firma je članica grupacije istoimene tekstilne industrije koja ima više proizvodnih tvornica i kooperanata, kako u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, tako i u još nekoliko zemalja Evrope.
Izvozno je orjentirana, a već drugu godinu isključivo se oslanja na vlastitu proizvodnju za poznate kupce. Posebno su specijalizirani za izradu zaštitne odjeće i odjeće za potrebe medicinskih ustanova. Veoma su malo prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine, a kao dobrog kupca i partnera u poslovanju ističu Univerziotetsko klinički centar u Tuzli sa kojim uspješno posluju nekoliko godina. Prošle godine izvezli su tekstilne robe u vrijednosti od pet miliona eura, ili prevedeno na mjesečnom nivou između četrdeset i pedeset hiljada proizvodnih jedinica. 

Na krovu proizvodnog objekta u Matuzićima već su okončali pripreme za instaliranje fotonaponske solarne elektrane zašto su dobili potrebne dozvole. 

U planu se svoju djelatnost proširiti i na metalni sektor, u oblasti proizvodnje alata, ali su ograničeni sa nedostatkom prostora za izgradnju potrebnih objekata za proizvodnju, pa su iskoristili priliku da o ovome upoznaju i općinsku načelnicu, ne bi li im lokalna zajednica izašla u susret, pogotovo ako se ima u vidu da će na ovom području uskoro uslijediti izgradnja Industrijske zone i da će doći do novog zapošljavanja radnika. 

Menadžment tekstilne industrije TrendTex iz Doboj Juga: Šućko Hadžijakupović, Denijal Kozličić i Emina Ahmetović.

HVALA !!!

***