30 rujna 2011

Dopis iz Slovačke ambasade u vezi potrebnih dokumenata za dobijanje viza

Upravo sam dobio dopis iz ambasade Republike Slovačke o potrebnim dokumentima za dobijanje viza koji u cijelosti objavljujem:


Viza - sport

 • potpuno (uključuje navođenje tačnih podataka o putovanju) i istinito ispunjen formular zahtjeva za vizu, svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva;
 • 1 aktualna fotografija u boji, formata kao za pasoš, prema važećim ICAO-propisima;
 • prostorno i vremenski važeći pasoš (pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca duže od zatražene vize)
 • potvrda o prebivalištu (CIPS)
 • 1 kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podacima, kao i ranije šengenske vize);
 • potvrda iz kluba da je osoba član kluba;
 • ugovor kluba i prijevoznika
 • original pismeni poziv pravnog lica kao gostoprimca,  Ova originalna pisma gostoprimca iz Slovačke moraju sadržavati sljedeće:
  ime i prezime i datum rođenja pozvane osobe (pozvanih osoba);
  namjeravano trajanje boravka u Slovačkoj (važno: tačni podatci od - do; u slučaju zahtjeva za duži period važenja vize: neizostavno je navođenje tačnih podataka vezano za prvo planirano putovanje; ukoliko je to već poznato, i navod svih daljih namjeravanih putovanja u Slovačku za vrijeme zamoljenog važenja vize)
  svrha putovanja;
  adresa smještaja u Slovačkoj;
  pismo mora sadržavati službeni potpis firme (pečat kluba i puno ime i prezime ovlaštene osobe, te svojeručni potpis);
  • putničko osiguranje za zamoljeni vremenski period putovanja, odnosno boravka, sa najmanjom sumom pokrića u iznosu od EUR 30.000,- i područjem važenja za „šengenske države“;


  Molim sve kandidate koji imaju stari pasoš da što hitnije dostave tražene dokumente (crveni tekst) radi blagovremenog dobijanja viza a kandidati koji imaju novi pasoš potrebno je da ga dostave u što kraćem roku.


  Kontakt mob: 061 141 468 od 08-22 sata svaki dan.

   
  ********************************