09 lipnja 2011

Turnir 7's u Italiji

*****************

U Italiju se kreće u petak, 10.06.2011. godine 
ujutro u 04,00 sata ispred hotela Internacional.

****************