10 ožujka 2010

Sastanak IO RgS BiH

**************************************************** Sastanak IO RgS BiH će se održati u ponedjeljak, 15.03.2010. godine u 17:30 sati u hotelu Internacional. ********************************************