15 listopada 2009

Prvenstvo BiH, U-13 i U-15

****************************************************** Državno prvenstvo BiH u kategorijama U-13 i U-15 će se odigrati u Zenici na "B" terenu Kamberovića polje u nedjelju, 18.10.2009. godine sa početkom u 12,00 sati. U-13 se igra sa 9 igrača + max. 3 rezerve U-15 se igra sa 12 igrača + max. 3 rezerve IO RgS BiH ***********************************************