26 rujna 2009

Raspored u nedjelju, 27.09.2009.

************************************** Rudar - Sinj U -15 u 12:00 h Rudar - Sinj seniori u 12:40 h Žene - RRC '7 / Kruševac - Nada - Čelik / u 14:00 h Čelik - Zagreb U- 15 oko 16:00 h Čelik - Zagreb U -17 oko 17:00 h **************************************