19 svibnja 2009

OKUPLJANJE VETERANA - RASPORED

******************************************************

Okupljanje subota 23.maj na Kamberovića polju - 15:00 sati

Odlazak na mezar Salčinovića - Salketa

Revijalni turnir - utakmica na Kamb. polju 17: 00 sati

Odlazak na Smetove poslije utakmice

Fešta neograničeno,

Spavanje u domu na Smetovima,

Nedelja 24.maj – doručak,

Odlazak po volji... *****************************************************