10 travnja 2009

France, U-18, sa utakmice BiH - Cote d'Azur