04 siječnja 2009

Poziv na sastanak

NEBOJŠA NIKOLIĆ

Predsjednik skupštine RgS BiH

Predsjedniku UO RgS BiH

Podpredsjednicima UO RgS BiH

Članovima UO RgS BiH

Predsjednicima klubova

PREDMET: Poziv za održavanje zajedničkog sastanka u svrhu kvalitetne pripreme i zauzimanja stavova vezanim za Vanrednu skupštinu. Shodno gore navedenom, pozivam vas da prisustvujete navedenom sastanku kojeg zakazujem za 05.01.2009. godine u prostorijama Press centra na Stadionu Kamberovića polje u 17h.

**************************************************************