06 rujna 2008

U - 20, Hrvatska, 26-31. 08.2008.

Fotografije iz Hrvatske, sa malim zakašnjenjem, rezultati su Vam vjerovatno poznati. HRVATSKA - SRBIJA 12 : 5 BiH - SRBIJA 12 : 56 HRVATSKA – BiH 24 : 0

Konačni poredak: 1. Hrvatska 2. Srbija 3. BiH

U-20, Bosnia
U-20, Croatia
U-20, Serbia
Photo-Albin I.