06 kolovoza 2008

Molba

******************************************************************
Gospodin Vjekoslav Arambašić mi se obratio sa molbom da mu se dostavi zapisnik ili izvještaj sa utakmice odigrane u Zenici 21.09.1997. godine između repretentacija BiH - Hrvatska (3:63). Profesor Arambašić, povodom izdavanja Monografije "50 godina Nade", ima obavezu utvrdživanja svih Nadinih igrača koji su nastupali za reprezentaciju Hrvatske. Jedino mu nedostaju podaci sa ove utakmice. U koliko neko ima informaciju (podatke, sastave ili zapisnik) sa ove utakmice, molim da se iste dostave meni ili direktno na Fax Splitskog saveza športova 00385 21 535 732 sa naznakom "za Arambašića". Hvala!
******************************************************************