15 veljače 2008

UKRAJINA

Ukrajina, na seminaru za sudije i komesare ucestvovalo je ,ni manje ni vise, 50 sudija i 9 delegata - komesara iz Ukrajine... tako se radi posao...

Foto: Enes Begicevic