27 veljače 2008

SARAJLIC ISMET

Ismete, nadam se da ti se brat zahvalio u nase ime, ako nije HVALA od mene "u nase ime".


* * * * * * * * * * R K. C E L I K * * * * * * * * * *