13 veljače 2008

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Kancelarija saveza

PREDMET: Prijedlog Dnevnog reda izvještajno – izborne Skupštine RS BIH

Poštovani,

Uz konsultacije sa predsjednikom RS BIH, dostavljamo Vam prijedlog Dnevnog reda za sjednicu Skupštine Ragbi saveza BIH, na razmatranje i ussvajanje:

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela skupštine:
  • Radno predsjedništvo
  • Zapisničar
  • Dva ovjerivača zapisnika
  • Verifikaciona komisija

 1. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 03.02.2007.godine
 2. Izvještaji i planovi
 3. Tekuća pitanja

Obzirom da ste materijale blagovremeno dobili iz kancelarije saveza , svaka pridružena članica ukoliko se želi obratiti prisutnima dozvoljava se najviše 5 minuta uz mogućnost replike od 1 minute, pod uvijetom da se pridržava Statuta i Pravilnika o radu.

Molimo da to bude pismeno dostavljeno, a moguća je i usmena prezentacija.

O vremenu i mjestu održavanja Skupštine, biti ćete blagovremeno obaviješteni.

Predsjednik Skupštine

Željko Ljubanić