18 veljače 2008

18.02.2008.

Kancelarija saveza

PREDMET: Prijedlog Dnevnog reda izvještajno – izborne Skupštine RS BIH

Poštovani,

Dostavljamo Vam prijedlog Dnevnog reda za sjednicu izvještajno – izborne Skupštine Ragbi saveza u F BIH, na razmatranje i usvajanje.

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela skupštine:
  • Radno predsjedništvo
  • Zapisničar
  • Dva ovjerivača zapisnika
  • Verifikaciona komisija

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 03.02.2007.godine
 2. Izvještaji o radu Upravnog odbora
 3. Plan rada za iduću godinu
 4. Izvjestaj o finansiskom stanju Ragbi saveza
 5. Izbor statutarnih tijela Ragbi saveza
 6. Tekuća pitanja

Obzirom da ste materijale blagovremeno dobili iz kancelarije saveza , svaka pridružena članica ukoliko se želi obratiti prisutnima dozvoljava se najviše 5 minuta uz mogućnost replike od 1 minute, pod uvijetom da se pridržava Statuta i Pravilnika o radu.

Molimo da to bude pismeno dostavljeno, a moguća je i usmena prezentacija.

O vremenu i mjestu održavanja Skupštine, biti ćete blagovremeno obaviješteni.

Predsjednik Skupštine

Željko Ljubanić