10 svibnja 2008

HIMNA, Bosna i Hercegovina - Slovenija 22 ; 17